Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Avarin

Alle seks ordene
Oversatt av Nerion

"Avariene var de alvene som var tilfredse med Midgard og motstod Maktenes kallelse; men de og deres mange hemmelige språk angår ikke denne boken," skrev Tolkien i en tidlig versjon av Tillegget om språkene som han gjorde klart for LotR (PM:29-30). Betyr dette at noen avarier bevisst utviklet eller til og med konstruerte nye språk til formålet hemmelighold? Men noen avarinske språk var øyensynlig like de eldarinske: Felagund forstod raskt språket til Bëors folk, og én grunn til at han kunne dette var at "disse mennene hadde lenge hatt å gjøre med mørkalvene øst for fjellene, og fra dem hadde de lært mye av deres tale; og siden alle språkene til Quendi kom fra ett opphav, lignet språket til Bëor og hans folk alvespråket i mange ord og vendinger" (Silmarillion kap. 17). Det står virkelig at "i Norden og Vesten i den Gamle verden, lærte [menn] språk helt og fullt fra alver som hjalp dem i deres barndom og tidlige vandringer" (PM:30), og Faramir hevdet til og med at "all talen til menn i denne verden er av alvisk avstamning" (WR:159, PM:63). I de tidligere tidene kunne denne alviske påvirkningen av menneskenes språk kun komme fra avarin.

Selv dvergene ser ut til å ha lånt noen få ord fra de ikke-eldarinske alvene, antakeligvis lenge før de møtte eldaene i Beleriand. I WJ:391 slår Tolkien fast at "det dvergiske navnet på orker, Rukhs fl. t. Rakhâs, ser ut til å vise slektskap med de alviske navnene, og stammet trolig opprinnelig fra avarin". Det er skrevet at i de avarinske tungemålene (så vel som i eldarinske språk), var det mange avstamninger av den primitive ordstammen RUKU, kilden til quenya- og sindarin-ordene for "ork (tusse)". -WJ:389.

Tolkiens interesse lå i den eldarinske grenen av den alviske språkfamilien, og det ser ut til at han etterlot de avarinske språkene så godt som uutforsket. De eneste egentlige avarinske formene som er sitert i det publiserte materialet, og ganske trolig alle de avarinske formene Tolkien noensinne nevnte, er seks etterkommere av det primitive kwendî (hvorfra quenya Quendi) som er oppført i WJ:410: Kindi, cuind, hwenti, windan, kinn-lai, penni. (Det er skrevet at etterkommerne av det primitive kwendî forekom "hyppig" i avarinske språk.) Disse avarinske formene skal ha blitt "omtalt av [de eldarinske?] Lærdomsmestrene", som åpenbart hadde en vitenskaplig interesse i de avarinske språkene. Hver av disse formene tilhører et separat avarinsk tungemål, så i det minste fantes det seks av disse språkene, og trolig mange flere (ifølge WJ:410, var de avarinske dialektene "tallrike, og ofte like splittet fra hverandre som de var fra de eldarinske formene av alvisk tale"). Disse avarinske ordene betydde egentlig ikke nøyaktig det samme som deres quenya-slektning Quendi, f. eks. "Alver generelt sett". De var navnene som avariene satte på seg selv. Tolkien bemerker at "De hadde åpenbart fortsatt å kalle seg selv *kwendî, 'Folket', og anså de som dro av gårde [det vil si eldaene] som desertører."

Ved å sammenligne formene Tolkien nevner med den primitive formen *kwendî, ser vi det som kan være de eneste glimtene av de avarinske lydendringene som vi noensinne vil få:

- Kindi har mistet w-en og endret e-en til i, kanskje med assimilasjon til flertallsendelsen -i, som også forteller oss at de opprinnelige lange avsluttende vokalene har blitt korte (som i quenya; jf. også hwenti, penni under).

- Cuind (er det betydningsfullt at Tolkien bruker c i stedet for k?) har gjort den opprinnelige semivokalen w til en fullvokalisk u. Den opprinnelige endelsen har blitt tapt. Er i-en bare en senere form av den opprinnelige vokalen e, eller er den en forstavelse som indikerer flertall (kanskje en form for omlyd forårsaket av flertallsendelsen -î før den forsvant?) Kan entallsformen være *cund??? (< *kuend < *kwend < kwende?)

- Hwenti viser en endring kw > hw og d > t, og den opprinnelig lange avsluttende –î-en har blitt kort -i (som i kindi over og penni under). Hvis hw indikerer den samme lyden som i quenya (ustemt w, som engelsk wh i dialekter hvor which er hørbart forskjellig fra witch), kan denne hw være resultatet av [x] (dvs. tysk ach-lyd) i kontakt med [w]. Kanskje denne grenen av avarin gjorde de opprinnelige ustemte stoppene til spiranter, som [k] > [x], og avstemte de opprinnelig stemte stoppene, som [d] > [t].

- Windan har mistet den opprinnelige innledende k, gjort e om til i og tilsynelatende forsterket den originale -e i primitivt entall kwende til -a. Dette avarinske språket ser ut til å ha introdusert en ny flertallsendelse -n, som ikke direkte stammer fra den opprinnelige -î. Den stammer antakeligvis fra flertallselementet -m som forekom i det primitive språket (se LR:360, stamme ). Noen av quenya-tilfellene viser også flertall -n, f. eks. flertall lokativsendelsen -ssen; denne må også stamme fra den primitive -m.

- Kinn-lai kan komme fra et avarinsk språk som er nært beslektet til det som har kindi (over); vi noterer den samme endringen kwe- > ki. Her har vi også assimilasjon nd > nn. Det siste elementet lai stammer ganske sikkert ikke fra den primitive flertallsendelsen -î. Den må heller være beslektet med quenya lië "folk", derfor "kinn-folk". Stammen LI, kilden til quenya lië, kan ha produsert lai ved å legge A til som forstavelse (godt bekreftet i det primitive språket).

- Penni er en form som er skilt ut som spesielt interessant av Tolkien. Det viser den samme endringen kw > p som i allmenn telerin (hvorfra sindarin og telerinen i Aman), noe som antyder "at det hadde allerede forekommet blant lindaene [teleriene] før atskillelsen" (WJ:410). Ellers ser vi den samme assimilasjonen nd > nn som i kinn-lai, mens en etterkommer av den primitive flertallsendelsen -î fortsatt er til stede, skjønt den har blitt kort som i kindi og hwenti. Tolkien informerer oss om at "formen penni er sitert som om det kom fra den 'skogalviske' talen i Anduindalen".

Ellers finnes det svært lite. Navnet til mørkalven Eöl, som ikke kan analyseres (WJ:320), kan være avarinsk. Det står skrevet at selv om de opprinnelige klanene fortsatt ble husket blant avariene, "finnes det intet bevis på at de brukte navnet Ñoldo [det vil si uansett etterkommer av det primitive ñgolodô] i noen gjenkjennelig avarinsk form" (WJ:381).

De som ønsker å engasjere seg i "fan fiction" kan begynne å konstruere de avarinske språkene som ordene Kindi, Cuind osv. hører til, og avlede dem fra Tolkiens primitive quendiansk.

Hjem
Oversatt av Nerion

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.