Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Forskjellige menneskespråk

- sorgen til dødelige menn?
Oversatt av Nerion

Noen menneskespråk er nevnt i Tolkiens verker, men bortsett fra tilfellet adûnaisk, er vår kunnskap oppstykket. Angående den tidlige lingvistiske historien til menn, se de første avsnittene i artikkelen om adûnaisk. Mange menneskespråk ble påvirket av alvisk. Da Felagund så raskt tydet språket til Bëor og hans menn, var det delvis fordi "disse mennene lenge hadde hatt å gjøre med mørkalvene øst for fjellene, og hadde fra dem lært mye av talen sin; og siden alle språkene til Quendi kom fra samme opphav, lignet språket til Bëor og hans folk alvemålet i mange ord og vendinger" (Silmarillion kapittel 17).

ROHIRRIMSK
Se note om anglosaksisk

I LotR2/III kap. 6, da Aragorn og Legolas nærmet seg Gullhallen i Rohan, deklamerte Aragorn et dikt på et fremmed språk. "Det må vel være rohirrims mål," kommenterte alven, "for det ligner selve landet her; tidvis rikt og rullende, og ellers hardt og barskt som fjellene. Men hva det betyr kan jeg ikke gjette, utover at det er fylt med sorgen til dødelige menn."

Vi kjenner ikke til mye autentisk rohirrimsk, for i LotR gjengav Tolkien det med gammelengelsk: Han prøvde å reprodusere for engelske lesere dets arkaiske smak i forhold til alltungemålet (som ble representert av moderne engelsk - men det må være klart at rohirrimsk ikke var den eneste forgjengeren til alltungemålet slik gammelengelsk er for moderne engelsk). Derfor er ikke navn som Éomer og uttrykk som ferthu Théoden hál transkripsjoner av de egentlige ordene som ble brukt i Tredje tideverv. Ikke desto mindre har noen få autentiske rohirrimske ord blitt publisert. Tillegg F informerer oss om at trahan betyr "jordhull, hi, hule", som tilsvarer det autentiske hobbitordet trân "smygal"; språket til hobbitene hadde en eller gang i fortiden blitt påvirket av rohirrimsk eller vært et nært beslektet språk av dette. Et annet eksempel er hobbitordet kast "mathm", som tilsvarer det rohirrimske kastu. Selve ordet hobbit representerer det egentlige ordet kuduk fra tredje tideverv, en nedslitt hobbitsk form av det rohirrimske ordet kûd-dûkan, "hull-boer" - som selv er representert av det gammelengelske holbytla i LotR.

Etter publikasjonen av The Peoples of Middle-earth, får vi noen få ord til. Ifølge PM:53, representerer det vanlige elementet éo- "hest" (i Éowyn, Éomer osv.) det autentiske rohirrimske ordet loho-, -, åpenbart en slektning av de alviske ordene for "hest" (jf. quenya rocco, sindarin roch) - dette demonstrerer den alviske innflytelsen på menneskenes språk. Éothéod, "hestefolk" eller "hesteland", er en oversettelse av det autentiske rohirrimske ordet Lohtûr. Det sindarinske navnet Rohan tilsvarer det autentiske rohirrimske ordet Lôgrad (den gammelengelske versjonen er Éo-marc, "hestemarken"). Théoden representerer tûrac-, et gammelt ord for "konge" (jf. den alviske ordstammen TUR- som refererer til makt og herredømme; LR:395).

Ifølge UT:387, var det egentlige rohirrimske ordet for "vase" (villmann) róg fl. t. rógin. (Flertallsendelsen -in er også kjent fra doriathrin, så dette kan være enda et vitnesbyrd om alvisk innflytelse på de menneskelige språkene.) Jf. også Nóm fl. t. Nómin i språket til Bëors folk (Silmarillion kap. 17; se under).

NORDLIGE SPRÅK

I teksten i LotR fremtrer de angitte navnene til Gollum og hans venn som Sméagol og Déagol (I den norske oversettelsen Smyagol og Myagol. O.a.). Ifølge en fotnote i LotR Tillegg F, er dette "navn på menneskemålet fra traktene omkring Langlilja". Men senere i Tillegget, blir det forklart at disse ikke var deres virkelige navn, "Smyagol og Myagol skal på lignende vis tilsvare navnene Trahald 'å grave, å orme seg inn' og Nahald 'hemmelig(het)' på de nordiske språkene". Uttrykket "på lignende vis" refererer til at Tolkien erstattet de egentlige rohirrimske formene med gammelengelske former; navnene Sméagol og Déagol er likedan hentet fra gammelengelske elementer for å tjene som "motstykker" til de egentlige arkaiske Midgard-navnene Trahald og Nahald. I Tolkiens utkast til Tillegg F (hvor de "ekte" navnene fremstod som Trahand og Nahand), ble de oversatt til henholdsvis "tilbøyelig til å krype inn i et hull" og "tilbøyelig til å gjemme, hemmelighetsfull" (PM:54). I den samme kilden la Tolkien til at "Smaug, dragens navn, er en gjengivelse med lignende ledd, i dette tilfellet av en mer skandinavisk karakter, av Dale-navnet Trâgu, som antakeligvis var i slekt med trah- stammen i Marken og Hobsyssel". Derfor involverer de imaginære navnene Sméagol (halvt gammelengelsk) og Smaug (halvt skandinavisk) den samme opprinnelige stammen, dette representerer forholdet mellom de egentlige Midgard-navnene Trahald og Trâgu. Siden det er skrevet at Trahald betyr "å grave, å orme seg inn" eller "tilbøyelig til å krype inn i et hull", er det interessant å bemerke seg at Tolkien slo fast at navnet Smaug (som representerer Trâgu) er "preteritumsformen av det primitive germanske verbet Smugan, å presse [seg] gjennom et hull" (Letters:31).

DUNNLENDSK

Mens de forsvarte Hornborg, kunne ikke Éomer forstå hva angriperne ropte. Gamaling forklarte at "det er mange som skriker på dunnlendsk mål... Jeg kjenner det tungemålet. Det er et gammelt språk blant mennesker, og en gang ble det talt i mange daler vest i Marken... De roper[:] Død over forgoil! Død over stråskallene!...' Slike navn er det de setter på oss." (LotR2/III kap. 7). Tillegg F nevner forgoil "stråskaller" som det eneste dunnlendske ordet som forekommer i LotR: kanskje for-go-il "strå-hode-flertall"? Endelsen -il kunne ha vært hentet fra alvisk, i siste instans en slektning av quenyas partitive flertallsendelse -li (LR:399).

SPRÅKENE I HARAD OG KHAND

Om språket til haradrim langt nede i Syden er det ikke mye vi kan si. En viss trollmann uttalte en gang at "mange navn har jeg i mange land: Mithrandir blant alvene, Tharkûn hos dvergene; Olórin var jeg i min ungdom i Vesten som nå er glemt, i Syden Incánus, i Norden Gandalv; i Østen ferdes jeg ikke" (LotR2/IV kap. 5). Ifølge UT:399/402 er Incánus eller Inkâ-nus, Inkâ-nush et ord fra haradrims språk som betyr "Nord-spion". Men Tolkien var ikke helt sikker på dette; han lurte på om ikke Incánus kunne være quenya for "Sjeleleder" istedet. - Ifølge PM:79 slo Tolkien fast at navnene Khand (landet sørøst for Mordor) og Variag (Variagene er folket som bodde i Khand) var eksempler på "talen til Østens menn og Saurons allierte". Et annet khandiansk ord er mûmak "elefant", fl. t. mûmakil. Er flertallsendelsen -il beslektet med den som muligens forekommer i Forgoil, eller er den på uavhengig vis lånt fra alvisk?

DRÚEDAINISK

De ville mennene i Drúadan-skogen brukte et språk som var helt fremmed for alltungemålet. I eldre tider ble deres rase kalt Drûg av folket i Haleth, "dette er et ord på deres eget språk" (UT:377). Dets egentlige form på drúedainisk er sitert i UT:385 som Drughu ("hvor gh representerer en spirantlyd"). Stemmene deres var "dype og gutturale" (UT:378); Ghân-buri-Ghâns stemme er virkelig beskrevet slik selv når han snakket vestrønt (LotR3/V kap. 5). Han brukte flere ganger ordet gorgûn, som åpenbart betyr "orker" (se WJ:391).

TALISKA

Et tidlig menneskespråk kalt taliska er nevnt i LR:179; dette var språket til Bëors folk, forgjengeren til adûnaisk. Det ble påvirket av grønnalvisk (nandorin). "En historisk grammatikk til Taliska eksisterer," informerer Christopher Tolkien oss om (LR:192, fotnote). For mange år siden meldte Vinyar Tengwar om at en av the Elfconners redigerte den taliskanske grammatikken, og Carl F. Hostetter bekrefter at den vil bli publisert... en gang. I mellomtiden kjenner vi bare til noen få ord fra de tidlige menneskespråkene i Første tideverv; i WJ:238, 270, 309 finner vi hal "leder, sjef", halbar "høvding", hal(a) "å passe på, å vokte", halad "vakt", haldad "vakthund", bor "stein". I Silmarillion, kapittel 17, er det skrevet at Bëors folk kalte alvekongen Felagund Nóm, "visdom", og folket hans kalte de Nómin, "de vise". Derfor ser språket deres ut til å ha flertallsendelsen -in, også funnet i rohirrimsk (og doriathrin).

Hjem
Oversatt av Nerion

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.